Kalke & Malila Autohuolto Oy – Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Kalke & Malila Autohuolto Oy
Y-tunnus: 2345128-5
Tillinmäentie 3 B 128, 02330 ESPOO
Yhteyshenkilö: Vesa Malila
Sähköposti: myynti@kmautohuolto.fi
Puhelin: +358 40 766 7377

Asiakastiedot Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Keräämme, säilytämme ja käytämme asiakkaittamme koskevia tietoja tuottaaksemme asiakkaillemme mahdollisimman hyviä palveluja ja täyttääksemme mahdolliset sopimusvelvollisuutemme. Peruste tietojen käsittelylle on joko asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu tai asiakassopimus. Käytämme tietoja myös suoramarkkinointi tarkoituksiin. Ellei laista muuta johdu, emme luovuta henkilötietojasi ilman suostumustasi kolmansille osapuolille muussa kuin alla kuvatuissa tarkoituksissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoryhmät
Rekisterimme sisältää seuraavat tietoryhmät asiakaistamme:
• Tunnistetiedot: Nimi, y-tunnus, ajoneuvon rekisteri- ja/tai VIN numero
• Yhteystiedot: Käyntiosoite, postiosoite, yhteyshenkilöt, puhelin ja sähköposti
• Tilaustiedot ja sopimukset sekä niihin liittyvät asiakirjat

Tietolähteet ja tietojen luovutukset
Säännönmukaisena tietolähteenä toimii asiakas itse. Saatamme päivittää tietoja myös yritys- ja henkilötietoja tarjoavilta alan toimijoilta. Tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa markkinointitarkoituksiin tietosuojalainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä lupaa, ellei laki muuta edellytä.

Tietojen säilytysaika
Säilytämme asiakastietoja niin pitkään kuin se on tietojen käyttötarkoituksen tai asiakassuhteen kannalta tarpeen tai laki edellyttää. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Henkilötiedon käsittelijät
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.

Tarkistus- ja oikaisupyynnöt
Tehdään rekisterinpitäjälle. Yhteystiedot ovat yllä kohdassa ”Rekisterinpitäjä”.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi käyttää erillistä vastustamisoikeuttaan (suoramarkkinointikieltoa) tekemällä ilmoituksen rekisterinpitäjälle. Yhteystiedot ovat yllä kohdassa rekisterinpitäjä.

Oikeus tietojen poistamiseen tai rajoittamiseen Rekisteröity voi pyytää asiakastietojensa poistamista asiakasrekisteristä. Pyynnöt poistamisesta tehdään rekisterinpitäjälle. Yhteystiedot ovat yllä kohdassa rekisterinpitäjä. Kirjapito aineistosta asiakastietoja ei poisteta, koska kirjanpitolaki edellyttää tietojen säilyttämistä. Katso yllä kohta tietojen säilytysaika. Rekisteröity voi pyytää käsittelyn rajoittamista, jos hän katsoo, että hänen tietonsa ovat puutteellisia tai virheellisiä. Rekisterinpitäjä keskeyttää tietojen jatkokäsittelyn, kunnes tiedot on oikaistu tai korjattu.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, koska tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen
Tietosuojalauseketta päivitetään tarvittaessa lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja palvelujen tai toimintamme kehityksen sitä vaatiessa.

Evästeet
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Lähde ja lisätiedot (Viestintävirasto)